سیگنالهای ابزار دقیقی

سیگنالهای ابزار دقیقی

سیگنالهای ابزاردقیقی پرکاربرد که مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از:

  • سیگنال ۰-۵ ولت
  • سیگنال ۰-۱۰ولت
  • سیگنال -۵تا+۵ ولت
  • سیگنال ۰ تا ۲۴ ولت
  • سیگنال جریان ۴تا۲۰ میلی آمپر
  • سیگنالهای پنوماتیکی که پرکاربرد ترین هستند ۳psi تا ۱۵psi
  • سیگنالهای هیدرولیکی

مهمترین سیگنال کنترلی ۴تا۲۰ میلی آمپر است.یکی از مهمترین دلایل استفاده از سیگنال جریان نویز پذیری کم سیگنال جریان است.

یک سوال متداول که در مصاحبه ها پرسیده می شود:چرا ۴تا۲۰میلی آمپر چرا سیگنال ۰تا۲۰میلی آمپر نباشد؟

جواب:در سیگنال ۰تا۲۰ میلی آمپر در صورتی که خط انتقال دچار قطع شدن شود فرقی بین سیگنال در ۰میلی آمپر و مسیر قطع وجود ندارد.در ضمن خود تجهیزات نیاز به تغذیه دارند که در صورتی که سیگنال کنترلی در ۰میلی آمپر باشد تجهیز تغذیه نمی گردد.

یک مثال ساده: فرض کنید با سیگنال ۴تا۲۰ میلی آمپر میخواهیم یک کنترل ولو را کنترل کنیم و ولو normal open(در حات عادی باز است)را کنترل کنیم زمانی که plc سیگنال۴میلی آمپر را برای ولو می فرستد ولو کاملا باز است.در ۸میلی آمپر باید ۲۵٪ ولو بسته باشد در ۱۲میلی امپر یاید۵۰٪ ولو بسته شود در۱۶میلی امپر باید۷۵٪ولو بسته شود  و در۲۰میلی امپر باید۱۰۰٪ ولو بسته شد.

چرا محدوده سیگنال کنترلی پنوماتیک بین۳psi تا ۱۵psi است؟

جواب:سیگنال پنوماتیکی تنها در این محدوده است که بهترین رفتار خطی را دارد.ویکی از پر کاربردترین سیگنالهاست.

/ 0 نظر / 137 بازدید