ترموکوپل:(Thermo couple)

در صورتی که دو فلز غیر همنام به همدیگر اتصال داده شوند ونقطه اتصال را حرارت بدهیم طبق اثر سی بک یک جریان الکتریکی درمسیر بسته ایجاد می شود که باعث می شود در دو سر خروجی یک اختلاف پتانسل خواهیم داشت.ولتاز خروجی ترموکوپل ها 0 تا 5میلی ولت است.اساس کار ترموکوپل ها تبدیل تعغییرات دما به تعغیرات ولتاز می باشد که با اتصال ان به کنترلر های الکترونیکی دما برای ما آشکارسازی می شود.

خطایی که در ترموکوپل ها ایجاد می گردد در اثر اتصالات سیم بندی واتصال سیم های ارتباطی است که موجب ایجادیک Cold junction می شود.برای انکه اثر ترموکوپل های جدید ازبین برود لازم است سر دیگر ترموکوپل در دمای   صفر درجه قرار بگیرد.این کار توسط جبرانساز مدار الکترونیکی صورت می گیرد که به آن جبرانساز محیط گفته می شود.کار جبرانساز محیط این است که دمای انتهای ترموکوپل را اندازه گیری می کند و عدد متناسب با ان را با عدد به دست امده از جمع ترموکوپل ها جمع می کند تا اثر ترموکوپل های جدید خنثی شود.

یک عیب دیگرد ترموکوپل ها این است که عملکرد انها بصورت غیر خطی است که برای استفاده از ان مجبوریم از مدارات خطی ساز استفاده کنیم.

نکته:ترموکوپل پایه های آن دارای قطبیت است و در سیم بندی باید در وصل پایه های ان دقت کرد.

 مقایسه RTDو ترموکوپل:در ترموکوپل سیم بندی بلند خطایی در اندازه گیری ایجاد نمیکند.ترموکوپل دماهای بیشتری راندازه گیری می کنند.سیگنال ترموکوپل به دلیل ولتاز بودن نویز پذیر می باشد.

ترموکوپل ها بسته به دو فلز سازده خود دارای کاربرد های متفاوت وسیطره اندازه گیری دمایی متفاوت هستند.

 

 

                  

/ 0 نظر / 89 بازدید